Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/dxf/public_html/ahf.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Produkcja trufli

Producenci trufli

Głównymi producentami trufli w Europie są trzy państwa: Francja, Włochy i Hiszpania. To tam produkuje się zdecydowaną większość dostępnych na kulinarnych rynkach europejskich trufli. Od dwóch tysięcy lat Europa Środkowo-Zachodnia była i jest centrum handlowym trufli. Trufle spotyka się również w Ameryce, Afryce, Chinach i Japonii, jednak to Włochy i Francja są głównymi dostarczycielami trufli na rynki europejskie i światowe.

Interesująca jest uprawa trufli. Grzyb trufla wzrasta dzięki symbiozie z niektórymi gatunkami drzew. Do wzrostu potrzeba jej zatem obecności innej rośliny. Uprawa trufli polega więc najpierw na zasadzeniu sadzonek drzew tworzących symbiozę z tym grzybem: dębu, buku, grabu, lipy lub leszczyny. Drzewa te, a dokładniej ich korzenie,  szczepi się truflą i czerpiąc potrzebne do wzrostu substancje odżywcze od drzewa, trufla powoli rośnie na korzeniach dębu, lipy lub innego gatunku drzewa. Liczba takich drzew zaszczepionych truflą wynosi zwykle od 600 do 1000 na hektar. W uprawach z wykorzystaniem leszczyny i w optymalnych warunkach trufle pojawiają się już po czterech latach, wcześniej niż np. w uprawach dębowych, ale te drugie zapewniają natomiast dłuższy czas produkcji: jest to nawet okres 30 lat. Współcześnie występuje tendencja do zakładania mieszanych upraw tak, by przyspieszyć okres wzrostu trufli i jednocześnie wydłużyć czas ich produkcji.

Powodzenie hodowli trufli opiera się na stworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju grzyba. Trufla lubi zarówno gleby piaszczyste jak i podmokłe, o niskiej zawartości azotu, fosforu i żelaza, zasobne w węglan wapnia, siarkę i potas, o odczynie kwasowości między 7 a 8 pH. Specjaliści twierdzą, iż nie znamy wszystkich tajemnic z życia tego grzyba, dlatego nie można mówić o hodowli lub uprawie trufli w dosłownym znaczeniu tych terminów, a jedynie o stwarzaniu korzystnych warunków dla ich rozwoju.

Jedna z odmian trufli – trufla biała zwana jest również truflą piemoncką. Trufla ta właśnie w okolicach Piemontu rośnie najliczniej i osiąga największe rozmiary. Włochy zdają się być do dziś kolebką hodowli trufli. Zakładanie upraw trufli jest tam bardzo popularne, osoby chcące założyć hodowlę tych grzybów otrzymują dotacje, darmowe sadzonki zmikoryzowane truflą, zobowiązując się do prowadzenia uprawy przez określony czas, np. w Piemoncie jest to 30 lat.